O NÁS NABÍDKA OBJEDNÁVKA MÍSTO LÉTÁNÍ GALERIE KONTAKT

Paraglidingový provoz odvijáku

Letiště Tchořovice – Blatná (bývalé LKBL)

Provoz odvijáku je závislý na vhodném počasí. V sezóně (od 1. 3. do 30. 10.) je zpravidla každou sobotu nebo neděli. Během prázdnin i nepravidelně dle počasí přes týden, většinou v odpoledních hodinách.

Jedná se o bývalé záložní vojenské letiště s betonovou pojezdovou plochou. Leží vedle obce Tchořovice cca 6,5 km od Blatné.
Aktuální informace o provozu odvijáku zveřejňujeme na webu www.dooblak.cz  v části aktuálně, nebo na whatsappové skupině: Odviják Tchořovice. Kapacita je omezena na 10-15 pilotů.  


Podmínky provozu

Z hlediska majitele:

Letiště je v majetku 2 obcí (4/5 vlastní obec Tchořovice a 1/5 obec Kadov). S obcemi má podepsanou nájemní smlouvu Radek Václavik, který zde organizuje paraglidingové létání pomocí odvijáku a pouze na tyto akce je možný vstup/vjezd na letiště.

Pro vjezd na letiště využívejte příjezd z obce Tchořovice. Při průjezdu obcí Tchořovice dodržujte pravidla silničního provozu, zvláště se zřetelem, na co nejmenší obtěžování místních občanů (hlukem, prachem, rychlou jízdou,…). To samé platí při pohybu po hlavní letištní ploše. Využívejte k pohybu hlavní dráhu, kde se při pojíždění držte na pravém okraji ve směru jízdy a dávejte přednost vlekacímu vozidlu a dalším subjektům, které letiště využívají.

Další, kdo využívá letištní plochu je Motoškola Sršeň, která dopoledne využívá „stojánku“ u Tchořovic (prostor vlevo u vjezdu na letiště (do tohoto prostoru nevstupovat, nevjíždět ), cca v poledne klienti Motoškoly Sršeň se svými instruktory ve skupinkách z letiště odjíždějí po hlavní letištní ploše, kterou křižují ze strany na stranu a cca v 16 hodin se stejným způsobem vrací (při této činnosti  -  nevstupovat a nevjíždět na hlavní letištní plochu).

Parkujte pouze na místech dle pokynů organizátora.

 

Z hlediska provozu PG

Nově příchozí piloti musí:

- předložit ke kontrole platné doklady: pilotní průkaz, technický průkaz a certifikát o zákonném pojištění padáku,

- seznámit se s výukovým filmem o vlekání: http://www.skolenipilotu.cz/dvd-paragliding-vlekani/ ,

- seznámit se s nouzovými postupy při vlekání.

 

Doporučujeme

- všem pilotům používat při startu/vzletu spojení s navijákařem přes mobilní telefon (používejte sluchátka, interkom nebo handsfree),

- úplným nováčkům, kteří nemají zkušenosti s vlekáním umožňujeme první start na tandemu pilotovaném zkušeným pilotem. Cena tandemu pro

  pilota je 1200,-Kč s DPH.

 

Informace k provozu:

- k  vlekání padákových kluzáků nezajišťujeme startéra, pouze na vyžádání (z tohoto důvodu doporučujeme spojení s navijákařem přes

   mobilní telefon viz výše),

- při létání pozor na spodní hranici prostoru LK TRA 76 Blatná (1000ft AGL/FL075). Informace o prostoru viz: www.aisview.rlp.cz ,

- dodržujte bezpečnou vzdálenost od  vlekacího auta, které za sebou na laně táhne padáček s připínacím ocelovým kroužkem – hrozí

  střet s lanem, padáčkem, ocelovým kroužkem, zvláště v prostoru startu a při ukončení vlekání, kdy se vlekací auto otáčí do

  protisměru, řidič, který je zároveň navijákař hlavně sleduje činnost související s vlekáním,

- v okamžiku startu PK (začátek vlekání) nesmí být nikdo v prostoru mezi vlekacím autem a startujícím pilotem (hrozí nebezpečí

  střetu s vlekacím lanem),

- dodržujte veškeré předpisy a pravidla vztahující se k létání,

- s informacemi o podmínkách provozu seznamte váš doprovod.

Komerční tandemové lety provozované  Dooblak.cz mají přednost na startu

Na letišti se pohybujte opatrně, ohleduplně a dodržujte pořádek. Naším provozem nesmí být rušeni, omezeni či ohroženi obyvatelé okolních obcí (zvláště z nejbližší obce Tchořovice).

 

Ceny od 1. 5. 2019

Členové svazu PG (LAA ČR)

Vlek (200 – 500 m AGL) ….podmínka: alespoň 1 let z uplatňovaného dne musí být přihlášen do ČPP 2019

1 start a každý dalš start (v jednom dni viz podmínka)     150,- Kč s DPH

Ostatní piloti

Start sólo PK, žák ve výcviku                                 300,- Kč s DPH

Start nekomerční tandem                                       400,- Kč s DPH

Start komerční tandem (pouze za vlekání)          600,- Kč s DPH

Startér na vyžádání                                                   50,- Kč s DPH / start

 

Členové klubu dooblak.cz, širší reprezentace ACC

Krátký vlek (100 – 150 m AGL)...slouží pro trénink přesnosti přistání s PK

Permanentka na 120 startů (platba předem…platnost do 31.12.2018)   5000,- Kč, s DPH

Permanentka na 50 startů (platba předem…platnost do 31.12.2018)     2500,- Kč, s DPH

1 start                                                                                                           60,- Kč,  s DPH

 

Dlouhý vlek (200 – 500 m AGL) podmínka - alespoň 1 let z uplatňovaného dne musí být přihlášen do ČPP 2018

1 start  a každý další start (v jednom dni viz podmínka) 100,- Kč

Permanentku za 5000,-Kč / 2500,- Kč je možné použít na dlouhý vlek. V tomto případě má 1 dlouhý let hodnotu 2 krátkých vleků za podmínky, že ten den proběhl minimálně jeden let na přesnost přistání.

 


Technická data odvijáku – Parawinch G7 (ostatní www.parawinch.eu )

· plynulá regulace tažné síly

· automatické omezení maximálního tahu 100 kg – 1 místný PK, (120 kg – 2 místný PK)

· délka lana cca 1600 m

· lano dynema, průměr 2,5 mm.


Zkušenosti z provozu

Za běžných podmínek dosahujeme výšky vleků 250 až 450 metrů nad terénem.
Pro dosažení maximální výšky je zcela rozhodující směr, rychlost větru a schopnost pilota udržet přímý směr letu k odvijáku (vlekacímu autu).