O NÁS NABÍDKA OBJEDNÁVKA MÍSTO LÉTÁNÍ GALERIE KONTAKT

Paraglidingový provoz odvijáku

Letiště Tchořovice – Blatná (bývalé LKBL)

Provoz odvijáku je závislý na vhodném počasí. V sezóně (od 1. 3. do 30. 10.) je zpravidla každou sobotu nebo neděli. Během prázdnin i nepravidelně dle počasí přes týden, většinou v odpoledních hodinách.

Jedná se o bývalé záložní vojenské letiště s betonovou pojezdovou plochou. Leží vedle obce Tchořovice cca 6,5 km od Blatné.
Aktuální informace o provozu odvijáku zveřejňujeme na webu www.dooblak.cz  v části aktuálně, nebo na whatsappové skupině: Odviják Tchořovice. Kapacita je omezena na 10-15 pilotů.  


Podmínky provozu

Z hlediska majitele:

Letiště je v majetku 2 obcí (4/5 vlastní obec Tchořovice a 1/5 obec Kadov). S obcemi má podepsanou nájemní smlouvu Radek Václavik, který zde organizuje paraglidingové létání pomocí odvijáku a pouze na tyto akce je možný vstup/vjezd na letiště.

Pro vjezd na letiště využívejte příjezd z obce Tchořovice. Při průjezdu obcí Tchořovice dodržujte pravidla silničního provozu, zvláště se zřetelem, na co nejmenší obtěžování místních občanů (hlukem, prachem, rychlou jízdou,…). To samé platí při pohybu po hlavní letištní ploše. Využívejte k pohybu hlavní dráhu, kde se při pojíždění držte na pravém okraji ve směru jízdy a dávejte přednost vlekacímu vozidlu a dalším subjektům, které letiště využívají.

Letiště mohou využívat i jiní provozovatelé, s povolením obcí Tchořovice, Kadov. Pozor dbát pokynů těchto provozovatelů a nevjíždět do jimi využívaných prostorů.

Parkujte pouze na místech dle pokynů organizátora.

 

Z hlediska provozu PG

Nově příchozí piloti musí:

- předložit ke kontrole platné doklady: pilotní průkaz, technický průkaz a certifikát o zákonném pojištění padáku,

- seznámit se s výukovým filmem o vlekání: http://www.skolenipilotu.cz/dvd-paragliding-vlekani/ ,

- seznámit se s nouzovými postupy při vlekání.

 

Doporučujeme

- všem pilotům používat při startu/vzletu spojení s navijákařem přes mobilní telefon (používejte sluchátka, interkom nebo handsfree),

- úplným nováčkům, kteří nemají zkušenosti s vlekáním umožňujeme první start na tandemu pilotovaném zkušeným pilotem. Cena tandemu pro

  pilota je 1200,-Kč s DPH.

 

Informace k provozu:

- k  vlekání padákových kluzáků nezajišťujeme startéra, pouze na vyžádání (z tohoto důvodu doporučujeme spojení s navijákařem přes

   mobilní telefon viz výše),

- při létání pozor na spodní hranici prostoru LK TRA 76 Blatná (1000ft AGL/FL075). Informace o prostoru viz: www.aisview.rlp.cz ,

- dodržujte bezpečnou vzdálenost od  vlekacího auta, které za sebou na laně táhne padáček s připínacím ocelovým kroužkem – hrozí

  střet s lanem, padáčkem, ocelovým kroužkem, zvláště v prostoru startu a při ukončení vlekání, kdy se vlekací auto otáčí do

  protisměru, řidič, který je zároveň navijákař hlavně sleduje činnost související s vlekáním,

- v okamžiku startu PK (začátek vlekání) nesmí být nikdo v prostoru mezi vlekacím autem a startujícím pilotem (hrozí nebezpečí

  střetu s vlekacím lanem),

- dodržujte veškeré předpisy a pravidla vztahující se k létání,

- s informacemi o podmínkách provozu seznamte váš doprovod.

Komerční tandemové lety provozované  Dooblak.cz mají přednost na startu

Na letišti se pohybujte opatrně, ohleduplně a dodržujte pořádek. Naším provozem nesmí být rušeni, omezeni či ohroženi obyvatelé okolních obcí (zvláště z nejbližší obce Tchořovice).

 

Ceny od 25. 5. 2020

Členové svazu PG (LAA ČR)

Vlek (200 – 400 m AGL) ….podmínka: alespoň 1 let z uplatňovaného dne musí být přihlášen do ČPP 2020

vlek                                                    150,- Kč s DPH

stupňovitý vlek                                   + 50,- Kč s DPH  příplatek k ceně za vlek (jedná se o projetí dráhy cca 1400m)

Ostatní piloti

vlek sólo PK, žák ve výcviku                               250,- Kč s DPH

vlek nekomerční tandem                                    400,- Kč s DPH

vlek komerční tandem (pouze za vlekání)          600,- Kč s DPH

Startér na vyžádání                                             50,- Kč s DPH / start

 

Širší reprezentace ACC

Krátký vlek (100 – 150 m AGL)...slouží pro trénink přesnosti přistání s PK

1 vlek                                                           100,- Kč,  s DPH

Členové klubu dooblak.cz (aktivní vlekaři, údržba terénu Koterov, Tchořovice)

Dlouhý vlek (200 – 500 m AGL) podmínka - alespoň 1 let z uplatňovaného dne musí být přihlášen do ČPP 2020

1 vlek                                                          100,- Kč

 


Technická data odvijáku – Parawinch G7 (ostatní www.parawinch.eu )

· plynulá regulace tažné síly

· automatické omezení maximálního tahu 100 kg – 1 místný PK, (120 kg – 2 místný PK)

· délka lana cca 1600 m

· lano dynema, průměr 2,5 mm.


Zkušenosti z provozu

Za běžných podmínek dosahujeme výšky vleků 250 až 450 metrů nad terénem.
Pro dosažení maximální výšky je zcela rozhodující směr, rychlost větru a schopnost pilota udržet přímý směr letu k odvijáku (vlekacímu autu).